V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 11413.
SĄD REJONOWY W OPOLU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 288/10
[BMSiG-11183/2010]

W Sądzie Rejonowym w Opolu toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 288/10 z wniosku Alfreda Grabowskiego o zasiedzenie, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca działkę gruntu o powierzchni 1,5789 ha, położona w Opolu przy ul. Sołtysów 35, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi Księgę Wieczystą KW nr OP10/00014503/2, w której jako...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!