V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 11417.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY W KRAKOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1309/09/N
[BMSiG-11090/2010]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny, informuje, iż pod sygn. I Ns 1309/09/N toczy się postępowanie z wniosku Henryka Michno i Anny Michno z uczestnictwem Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Kościelnikach o zasiedzenie własności nieruchomości...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!