V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 11419.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, X WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: X Ns 421/10
[BMSiG-11086/2010]

W Sądzie Rejonowym w Olsztynie toczy się sprawa z wniosku Helgi Tracz o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Brąswałd, gmina Dywity, składającej się z działki nr 153 o powierzchni 4300 m2. Nieruchomość ta nie posiada urządzonej księgi wieczystej, a w ewidencji gruntów jako jej posiadacz samoistny ujawniona jest Gertruda...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!