Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 11419.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, X WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: X Ns 421/10
[BMSiG-11086/2010]

W Sądzie Rejonowym w Olsztynie toczy się sprawa z wniosku Helgi Tracz o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Brąswałd, gmina Dywity, składającej się z działki nr 153 o powierzchni 4300 m2. Nieruchomość ta nie posiada urządzonej księgi wieczystej, a w ewidencji gruntów jako jej posiadacz samoistny ujawniona jest Gertruda...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!