V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 11420.
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1527/09
[BMSiG-11212/2010]

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 1527/09 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Mikłaszewicz o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 166, o powierzchni 1698 m2, położoną w Pruszkowie, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej. Wzywa się...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!