Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 166486.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-25 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/14517/10/925]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm budownictwa mieszkaniowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 41.20.Z (Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych).

Liczba rekordów:
112 080

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu pruszkowskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie pruszkowskim (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
28 973

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2010.08.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki22.06.2010 R., ROBERT SIELSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 8866/2010, ZMIENIONO PAR. 8

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 13 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

WPISAĆ

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA