Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 166813.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-06 r.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19585/10/725]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Katowice

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Katowice (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
48 550

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm handlujących energią elektryczną

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 35.14.Z (Handel energią elektryczną).

Liczba rekordów:
923

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2010.08.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki30.06.2010 R. REP. A NR 7061/2010, NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO § 5 PKT 1 STATUTU SPÓŁKI, § 20, § 21, § 22, § 33 ORAZ UST. 2 W § 25. 04.08.2010, REP. A NR 8365/2010, NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH WYKREŚLONO UST. 7 W § 6 ORAZ § 6A STATUTU SPÓŁKI.

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego5000000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFELIS
2.ImionaKRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDWORZECKI
2.ImionaZBIGNIEW LESZEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 12.08.2010 okres 01.01.2009-31.12.2009

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 12.08.2010 okres 01.01.2009-31.12.2009

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta01.01.2009-31.12.2009

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta01.01.2009-31.12.2009

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2009-31.12.2009

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2009-31.12.2009

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2009-31.12.2009

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2009-31.12.2009