Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 166883.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-04 r.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5915/10/591]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa lubuskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie lubuskim.

Liczba rekordów:
135 845

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu międzyrzeckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie międzyrzeckim (woj. lubuskie).

Liczba rekordów:
7 510

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2010.08.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielni12.05.2010 R. - § 6 UST. 6, 7, 9; § 7 UST. 1; § 8 UST. 2; § 9; § 15 UST. 9; § 18 UST. 3; § 21 UST. 10; § 22 UST. 1, 5, 8; § 23; § 28 UST. 1; § 33 UST. 5; § 34; § 36 UST. 6, 8; § 40; § 43 UST. 1, 2, 3; § 44 UST. 1; § 45; § 46; § 47; § 48; PONADTO W CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU W MIEJSCE "KOMISJA NADZORU BANKOWEGO" UŻYTE W RÓŻNYCH PRZYPADKACH I "KNB" WPROWADZONO "KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO" W ODPOWIEDNIM PRZYPADKU I "KNF".

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółdzielniRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaIWANIEC
2.ImionaJACEK JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKACZMAREK
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKACZMAREK
2.ImionaKRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZLACHETKA
2.ImionaJAROSŁAW JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOLASIŃSKI
2.ImionaZDZISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKURYŚ
2.ImionaMIECZYSŁAW JÓZEF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

7

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBARTKOWIAK
2.ImionaMAREK ADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 19.05.2010 okres 01.01.2009 - 31.12.2009

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta01.01.2009 - 31.12.2009

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2009 - 31.12.2009

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółdzielni lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2009 - 31.12.2009