Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 166946.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-04-24 r.
[TO.VII NS-REJ.KRS/6728/10/984]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm zarządzających nieruchomościami

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 68.32.Z (Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie).

Liczba rekordów:
181 017

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółdzielni

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółdzielni zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
16 257

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2010.08.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielniW DNIU 28.06.2010 R. DOKONANO ZMIANY STATUTU W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: - ZMIENIONO PARAGRAFY: § 1 PKT 2; § 9 PKT 1 PPKT 3, 4, 5 G), H), I), 14; § 10, PKT 1 PPKT 9, 10 A); § 11 PKT 4; ZM. NUMERACJI § 17 PKT 2-9; § 20 PKT 1 PPKT 3; § 28 PKT 1; § 30 PKT 3; § 37 PKT 1 PPKT A), B), C); § 38 PKT 1; § 39 PKT 7, 8; § 40 PKT 1 PPKT 4; § 56 PKT 1; § 81 PKT 2, 4, 5, 6; § 83 PKT 2, § 84 PKT 3; ZM. NUMERACJI § 85 PKT 4-9; § 87 PKT 1, 2; § 96 PKT 5; - DODAJE SIĘ PARAGRAFY: 21, 22, § 30 PKT 7; § 37 PKT 4, 5, 6, 7; § 81 PKT 8, 9, 10, 11, 12; - SKREŚLA SIĘ PARAGRAFY: § 4 PKT 1, PPKT 4, 5, 7; § 9 PKT 1, PPKT 5 E); § 31 PKT 4; § 32-36; § 37 PKT 1, PPKT D), E); § 39 PKT 1-5; § 40 PKT 1, PPKT 2-3; § 41 PKT 5-7; § 66;

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółdzielniRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNIEĆ
2.ImionaBOGDAN JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWINNIK SZYSZKOWSKA
2.ImionaMARZENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWRÓBLEWSKA
2.ImionaELŻBIETA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSITKOWSKA
2.ImionaKATARZYNA ANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOJDAK
2.ImionaKATARZYNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLEWANDOWSKI
2.ImionaWALDEMAR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

7

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLEWANDOWSKA
2.ImionaMARZENA EWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

8

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBARANOWSKA
2.ImionaMAŁGORZATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

9

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKRAŚNIEWSKA
2.ImionaTERESA WERONIKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

10

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWRZOS
2.ImionaMARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 29.07.2010 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółdzielni lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.