Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 166948.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-27 r.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7622/10/548]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa lubuskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie lubuskim.

Liczba rekordów:
135 926

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 27.51.Z (Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego).

Liczba rekordów:
227

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2010.08.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielni25.06.2010 R. - § 7 UST. 1, § 28 UST. 2 I UST. 3, § 63 UST. 1.

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielniZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoKŁÓSEK
2.ImionaTADEUSZ ANTONI Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

2

1.NazwiskoWOŹNIAK
2.ImionaKRZYSZTOF RYSZARD Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółdzielniRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTANKIEWICZ
2.ImionaRYSZARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJUNKIEWICZ
2.ImionaMIROSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy29 72 Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy29 71 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 75 A PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy18 22 A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy18 22 B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy34 30 A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I ICH SILNIKÓW

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 14 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 14 F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 14 C DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

WPISAĆ

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy27 52 Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy27 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 - 31.12.2009

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta01.01.2009 - 31.12.2009

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2009 - 31.12.2009

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółdzielni lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2009 - 31.12.2009