I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 11526.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-06-21 r.
Pozycja 11526.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-25 r.
[BMSiG-11371/2010]

Plan Połączenia Spółki SITA Kościerzyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze Spółką SITA Tczew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzony na dzień 9 sierpnia 2010 r. I. Wprowadzen Niniejszy plan połączenia ("Plan Połączenia") został przygotowany na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!