Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 180844.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-01-18 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28243/10/272]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
431 561

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm oferujących nieruchomości do wynajęcia

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 68.20.Z (Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi).

Liczba rekordów:
38 223

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2010.09.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki09.04.2010 R., REP. A NR 4378/2010, NOTARIUSZ W WARSZAWIE JOLANTA GARDOCKA ZMIANA § 8 UST. 2

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

2.Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZ MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISYWAĆ DOKUMENTY I ZAWIERAĆ UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI. JEDNAKŻE CZYNNOŚCI, NA MOCY KTÓRYCH ZACIĄGANE SĄ ZOBOWIĄZANIA LUB NASTĘPUJE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH WYMAGAJĄ AKCEPTACJI WSPÓLNIKÓW, REPREZENTUJĄCYCH 70%(SIEDEMDZIESIĄT PROCENT) WARTOŚCI WKŁADÓW, WYRAŻONEJ W FORMIE PARAFOWANIA DOKUMENTU, OBEJMUJACEGO TAKĄ CZYNNOSĆ. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ-NIERUCHOMOŚCI POWIŚLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: PIOTR MICHAŁ KONOWROCKI, TOMASZ KSAWERY WIDUCH, HUBERT STACHOWSKI, PAWEŁ MOŃKA.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - NIERUCHOMOŚCI POWIŚLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: PIOTR MICHAŁ KONOWROCKI, TOMASZ KSAWERY WIDUCH, ANDRZEJ KONOWROCKI, HUBERT STACHOWSKI, PAWEŁ MOŃKA. KOMPLEMENTARIUSZ MOZĘ SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISYWAĆ DOKUMENTY I ZAWIERAĆ UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, NA MOCY KTÓRYCH ZACIĄGANE SĄ ZOBOWIĄZANIA LUB NASTĘPUJE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH. CZYNNOŚCI, NA MOCY KTÓRYCH ZACIĄGANE SĄ ZOBOWIĄZANIA LUB NASTĘPUJE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) WYMAGAJĄ AKCEPTACJI KOMANDYTARIUSZY; PIOTRA KONOWROCKIEGO DZIAŁAJĄCEGO RAZEM Z HUBERTEM STACHOWSKIM LUB PAWŁEM MOŃKĄ LUB TOMASZEM WIDUCHEM, WYRAŻONEJ W FORMIE PARAFOWANIA DOKUMENTU. OBEJMUJĄCEGO TAKĄ CZYNNOŚĆ.