Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 209105.
KRS 0000104315, REGON 000448628, NIP 7430004895
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-04-03 r.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/11632/10/450]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Spółdzielnia Rzemieślnicza "Bartosz" sprawozdanie finansowe

W dniu 2010.10.28 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.10.2010 okres 2009 ROK

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego2009 ROK

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółdzielni lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego2009 ROK