V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 14719.
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, XVII WYDZIAŁ OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW, sygnatura akt: XVII AmC 864/09
[BMSiG-14548/2010]

Sygn. akt XVII AmC 864/09 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 20 maja 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący: SSO Wanda Czajkowska, protokolant: apl. radc. Jacek Posyniak, po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2010 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa Lexus w Poznaniu...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!