V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 1471.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE, VI WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: VI Ns 911/08
[BMSiG-1031/2010]

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w VI Wydziale Cywilnym pod sygnaturą VI Ns 911/08 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Bogusławskiej z domu Lankiewicz, zmarłej 1 stycznia 2004 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 47A m. 5. Sąd wzywa spadkobierców, aby w ciągu 6...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!