II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Zmiany

f) Partie polityczne

Pozycja 1937.
EWP 236
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-1552/2010]

Sygn. akt VII Ns Rej Ew Pzm 64, 65, 66/09 Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Anna Michalska-Proć, po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2009 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku partii pod nazwą "Wolność i Praworządność" o wpisanie do...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!