V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 2233.
SĄD REJONOWY W RADOMSKU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 675/09
[BMSiG-1864/2010]

W Sądzie Rejonowym w Radomsku, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie z wniosku Wacławy Stefani, sygn. akt I Ns 675/09, o zasiedzenie nieruchomości położonej w Radomsku przy ul. Przedborskiej 64, oznaczonej nr. działki 2 o powierzchni 0,0564 ha. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy zgłosiły swoje prawa do ww. nieruchomości, gdyż w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!