Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 32014.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-06 r.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/13063/9/376]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa warmińsko-mazurskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie warmińsko-mazurskim.

Liczba rekordów:
170 612

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm budownictwa mieszkaniowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 41.20.Z (Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych).

Liczba rekordów:
112 080

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2010.01.20 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 21.12.2009 R., REP. A NR 10293/2009, NOTARIUSZ MARZENA GODLEWSKA-DREWNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W IŁAWIE ZMIENIONO: § 6, § 27 UMOWY.

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNOINŻYNIERSKICH

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 STAWIANIE RUSZTOWAŃ, ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH, INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH, TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW, POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI, INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, INSTALACJI GAZOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH INSTALACJI

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH, TO JEST TYNKOWANIE, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ, POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN, SZTUKATORSTWO, MALOWANIE, SZKLENIE, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ I BEZ OBSŁUGI OPERATORSKIEJ

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ DETALICZNĄ

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy26 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, MASY BETONOWEJ I ZAPRAWY MURARSKIEJ, WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO

WPISAĆ

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 11 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNYCH

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD BUDOWĘ

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNYCH

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 31 Z TYNKOWANIE

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

48

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

49

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

50

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

51

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH