II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 4921.
EWP 296
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY, wpis do rejestru: 2010-01-04 r.
[BMSiG-4607/2010]

Sygn. akt VII Ns Rej EwP 296 Postanowieniem z dnia 19 lutego 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Misztela-Leszczyńska, po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2010 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Ryszarda Walentego Jarznickiego, Mariana Frądczyka i Zbigniewa Witaszka o wpisanie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!