Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 5466.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, XIII WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: XIII Ns 3144/09
[BMSiG-5170/2010]

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, w XIII Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt XIII Ns 3144/09 toczy się postępowanie z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Jadwidze Gączewskiej, urodzonej w dniu 22.03.1954 r. w Sobowidzu, zmarłej dnia 9.12.2005 r. w Gdańsku, ostatnio stale zamieszkałej w Gdańsku przy ul. Mickiewicza 43/1. Brak danych odnośnie do majątku pozostawionego przez spadkodawczynię.

Sąd wzywa spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.