Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 5483.
SĄD REJONOWY W CHRZANOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 453/09
[BMSiG-5159/2010]

Sąd Rejonowy w Chrzanowie zawiadamia, że w I Wydziale Cywilnym, toczy się pod sygnaturą akt I Ns 453/09 postępowanie z wniosku Marka Miłonia o stwierdzenie zasiedzenia udziału w nieruchomości położonej w Chrzanowie, składającej się z: - działki o numerze 563, B o pow. 0,0140 ha, objętej Księgą Wieczystą KW nr 65870 Sądu Rejonowego w Chrzanowie, w...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!