V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 5694.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 425/09
[BMSiG-5379/2010]

W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, I Wydział Cywilny, toczy się w sprawie o sygn. I Ns 425/09 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Natalii Grabowskiej z domu Pawlikowska urodzonej 15.10.1916 r. w Pułtusku, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie, ul. Korotyńskiego 10, zmarłej w dniu 7.11.2002 r. w Warszawie. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!