Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 79084.
KRS 0000011273, REGON 390628012, NIP 6922097502
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-05-25 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/11456/10/494]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Katpol Wajcowicz i Wspólnicy sp.j." sprawozdanie finansowe

W dniu 2010.10.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE KATPOL CECYLIA BRASZCZOK TADEUSZ WAJCOWICZ SPÓŁKA JAWNA"

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"KATPOL WAJCOWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA"

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki01.09.2010 R. - ZMIENIONO WSTĘP I § 2, § 7, § 10 I § 12 UMOWY SPÓŁKI;

Rubryka 7. Dane wspólników

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGROVES
2.ImionaKATARZYNA BARBARA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGROVES
2.ImionaKATARZYNA BARBARA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)