II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 9500.
EWP 313
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-9233/2011]

Sygn. akt VII Ns Rej Ew P 313 Postanowieniem z dnia 1 czerwca 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie:Przewodniczący SSO Bożena Górna, po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2011 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Janusza Palikota, Łukasza Piłasiewicza i Tomasza Makowskiego o wpisanie partii politycznej do...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!