II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 12304.
EWP 309
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-12144/2011]

Sygn. akt VII Ns Rej. Ew P 309

Postanowieniem z dnia 17 marca 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Ładak, po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2011 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Elżbiety Jakubiak i Pawła Poncyljusza o wpisanie partii politycznej do ewidencji partii politycznych postanawia:

1. Wpisać do ewidencji partii politycznych: Polska Jest Najważniejsza.
2. Dokonać wpisów w księdze ewidencji partii:
w rubryce 1: 1;
w rubryce 2: 28 stycznia 2011 r.; ,
w rubryce 3: Polska Jest Najważniejsza, skrót: PJN; 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 26;
w rubryce 5: Joanna Kluzik-Rostkowska - Przewodnicząca, zam.: 03-289 Warszawa, ul. Reniferowa 24,
Elżbieta Jakubiak - Członek Zarządu Krajowego, zam.: Popowo, Parcele 1A, 07-203 Somianka,
Paweł Poncyljusz - Członek Zarządu Krajowego, zam.: 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 28;
w rubryce 6: Joanna Kluzik-Rostkowska, zam.: 03-289 Warszawa, ul. Reniferowa 24,
Elżbieta Jakubiak, zam.: Popowo, Parcele 1A, 07-203 Somianka,
Paweł Poncyljusz, zam.: 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 28;
w rubryce 7: 17 marca 2011 r.