Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 12304.
EWP 309
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-12144/2011]

Sygn. akt VII Ns Rej. Ew P 309 Postanowieniem z dnia 17 marca 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Ładak, po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2011 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Elżbiety Jakubiak i Pawła Poncyljusza o wpisanie partii politycznej do...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!