II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 12304.
EWP 309
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-12144/2011]

Sygn. akt VII Ns Rej. Ew P 309 Postanowieniem z dnia 17 marca 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Ładak, po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2011 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Elżbiety Jakubiak i Pawła Poncyljusza o wpisanie partii politycznej do...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!