Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 204980.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-01-28 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/18084/12/754]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 047 460

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
431 561

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2012.09.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 13 KWIETNIA 2012 R., REPERTORIUM A 3942/2012, NOATRAIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. MICKIEWICZA 18/3 W POZNANIU ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI - PARAGRAF 7, PARAGRAF 8 UST. 1 I UST. 2

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKACZMAREK
2.ImionaKRZYSZTOF JACEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego1980,00 ZŁOTYCH

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego1.559,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego421,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTPA HORWATH WIRTSCHAFTSTREUHAND UND STEUERBERATUNG GMBH

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego3960,00 ZŁOTYCH

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego3.243,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego717,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

3

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZTUBA
2.ImionaWOJCIECH MAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego1980,00 ZŁOTYCH

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego1.559,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego421,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHORODKO
2.ImionaKRZYSZTOF EUGENIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej1.559,00 PLN
11.Wartość wkładu umówionego1.559,00 PLN
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego1.559,00 PLN
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE