I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 3105.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-12-06 r.
Pozycja 3105.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-02-01 r.
[BMSiG-2813/2012]

W związku z zamiarem połączenia Spółek, Zarząd i likwidator niżej wymienionych Spółek: 1. Jupiter Plaza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach; 2. Globstar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Katowicach (Spółka w likwidacji, która nie rozpoczęła podziału majątku), działając na podstawie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!