Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 10765.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-03-04 r.
[BMSiG-11835/2013]

Likwidator firmy Norpol-Press Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do KRS pod numerem 0000189551, zawiadamia, że 26 czerwca 2013 r. podjęta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o otwarciu likwidacji z dniem 30 czerwca 2013 r. Wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie trzech miesięcy od niniejszego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!