II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 2600.
EWP 321
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-2405/2013]

Sygn. akt VII Ns Rej. EwP 321 Postanowien Dnia 10 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący - SSO Anna Misztela-Leszczyńska, po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2013 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Henryka Dzido o wpisanie do ewidencji partii politycznych partii pod nazwą...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!