Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 4512.
SĄD REJONOWY W CHRZANOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 994/12
[BMSiG-4314/2013]

Przed Sądem Rejonowym w Chrzanowie, I Wydziałem Cywilnym, do sygn. akt I Ns 994/12 na wniosek Stanisławy Kosowskiej toczy się postępowanie o uwłaszczenie nieruchomości składującej się z działki nr 1451/14, o pow. 0,3457 ha, położonej w Żarkach, gm. Libiąż, objętej KW KR1C/00010531 /6, w której jako współwłaściciele wpisani są: Józefa Pietrynek,...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!