Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 121980.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-20 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11124/14/438]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza producentów mleka i nabiału

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 10.51.Z (Przetwórstwo mleka i wyrób serów).

Liczba rekordów:
582

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa łódzkiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie łódzkim.

Liczba rekordów:
384 156

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2014.06.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółdzielniRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUJAWSKI
2.ImionaWIESŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDURKA
2.ImionaADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMIAZEK
2.ImionaHENR YK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTOPYRA
2.ImionaHENR YK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSIKORSKA
2.ImionaELŻBIETA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHRUŚCIŃSKI
2.ImionaMARIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

7

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPABIN
2.ImionaWŁODZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

8

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKASZUBA
2.ImionaJAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

9

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSOWIŃSKI
2.ImionaHENR YK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

10

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCICHOSZ
2.ImionaWOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

11

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSMYCZEK
2.ImionaZBIGNIEW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

12

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOCHNA
2.ImionaWITOLD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

13

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOWAKOWSKI
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 23.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2013 DO 31.12.2013

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2013 DO 31.12.2013

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółdzielni lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 01.01.2013 DO 31.12.2013