I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 10930.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-06-07 r.
[BMSiG-11322/2014]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
11 742

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza sklepów z pieczywem i cukierni

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 47.24.Z (Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach).

Liczba rekordów:
3 055

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Spółki AMMONO S.A. z siedzibą w: 00-493 Warszawa, ul. Prusa 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388410 ("Spółka"), w związku z żądaniem zgłoszonym przez Romana Marka Doradzińskiego, Roberta Tomasza Dwilińskiego, Leszka Piotra Sierzputowskiego - akcjonariuszy Spółki, ogłasza o uzupełnieniu porządku obrad, zwołanego na dzień 29 sierpnia 2014 roku, na godz. 1000, w budynku należącym do Spółki mieszczącym się we wsi Stanisławów Pierwszy, przy ulicy Strużańskiej 8, 05-126 Nieporęt, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o następujący punkt:

1. Podjęcie uchwały o wyborze członka Rady Nadzorczej Spółki