II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 3918.
EWP 333
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ REJESTROWY
[BMSiG-3894/2014]

Uwaga! Część informacji w niniejszym ogłoszeniu na życzenie występujących w nim osób została ukryta.

Sygn. akt VII NsRej EwP 333

Postanowieniem z dnia 14 lutego 2014 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSR (del.) Barbara Nowak-Kulcenty, po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2014 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Jarosława Gowina, Piotra Dardzińskiego, Grzegorza Kądzielawskiego o rejestrację partii politycznej,
postanawia:

1. wpisać do ewidencji partii politycznych: EwP 333;
2. dokonać wpisów w księdze ewidencji partii:

w rubryce 1: 1;
w rubryce 2: 9 grudnia 2013 r.;

w rubryce 3: Polska Razem Jarosława Gowina, skrót: PRJG, 00-539 Warszawa, ul. Piękna 3 lok. 8;

w rubryce 4: napis - Polska Razem, poniżej - Jarosława Gowina, po lewej stronie napisu - zielone jabłko, całość na białym tle;

w rubryce 5:

Jarosław Gowin, zam.: (informacja ukryta),
Piotr Dardziński, zam.: 32-031 Mogilany, os. Parkowe Wzgórze 35,
Grzegorz Kądzielawski, zam.: 00-586 Warszawa, ul. Flory 5/2;

w rubryce 6: Jarosław Gowin, Piotr Dardziński, Grzegorz Kądzielawski;

w rubryce 7: 14 lutego 2014 r.