V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 4690.
SĄD REJONOWY W LEGIONOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 14/14
[BMSiG-4675/2014]

Sąd Rejonowy w Legionowie zawiadamia, iż w tutejszym Sądzie toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legionowie w sprawie o sygn. akt I Ns 14/14 o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Leonardzie Gałysie, zmarłym 21.12.2012 r. w Legionowie, ostatnio stale zamieszkałym w Legionowie przy ul. Sowińskiego 5/76. Skład spadku po zmarłym nie jest znany.
Sąd wzywa spadkobierców zmarłego, aby w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia udowodnili nabycie spadku po zmarłym, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.