II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 9036.
EWP 346
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-9294/2015]

Sygn. akt VII Ns Rej. Ew P 346 POSTANOWIENIE Dnia 30 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Misztela-Leszczyńska, po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2015 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Krzysztofa Fludera, Grzegorza Jonasza i Tadeusza Szmurło o wpisanie do ewidencji...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!