Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 130623.
KRS 0000515914, REGON 147315920, NIP 9512381607
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-07-08 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21841/16/597]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Booksy International sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2016.05.19 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki18.12.2015 R., REP. A NR 10359/2016, NOTARIUSZ ROBERT KUSKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W § 5, § 6, § 11, § 12, § 18, § 20, § 23, § 27, PRZYJĘCIE NOWEGO JEDNOLITEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZEMBRZYCKI
2.ImionaTOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250,00 ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁOTYCH

WYKREŚLIĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaVALORO INVESTMENTS LTD
5.Udziały posiadane przez wspólnika35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSENSI SOFT SPÓŁKA AKCYJNA
3.Numer PESEL lub numer REGON361728503

5.Udziały posiadane przez wspólnika123 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.150,00 ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika126 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.300,00 ZŁOTYCH

4

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaINOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VENTURE FUND I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
3.Numer PESEL lub numer REGON146181586

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.900 ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁOTYCH

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPITON CAPITAL INVESTMENTS COOPERATIF B.A. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE
5.Udziały posiadane przez wspólnika41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.050,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego14450,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego19800,00 ZŁ

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.