Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 130696.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-09-06 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10325/16/976]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Kraków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Kraków (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
139 983

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów olejków eterycznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 20.53.Z (Produkcja olejków eterycznych).

Liczba rekordów:
34

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2016.05.19 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 5.

Rubryka 1. Kurator

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOJDAN
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, SYGN. AKT KR XI NS-REJ. KRS 1395/16/287 O USTANOWIENIU KURATORA NA PODSTAWIE ART. 42 K.C. CELEM PODJĘCIA CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO POWOŁANIA ZARZĄDU SPÓŁKI, A W RAZIE NIEMOŻNOŚCI POWOŁANIA ZARZĄDU DO LIKWIDACJI SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W EWENTUALNYM POSTĘPOWANIU O ROZWIĄZANIE
6.Data powołania kuratora25.03.2016