Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 131259.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-07-17 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7035/16/484]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm biotechnologicznych i biomedycznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 72.11.Z (Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii).

Liczba rekordów:
613

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Tychy

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Tychy (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
13 840

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2016.05.19 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Nazwa podmiotuFUNDACJA INSTYTUT MINERWA

WPISAĆ

3.Nazwa podmiotuFUNDACJA INSTYTUT MINERWA

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI
2.Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 25 000 ZŁ (DWUDZIESTU PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU, ŁĄCZNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoWALCZEWSKI
2.ImionaKAROL JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1.NazwiskoKRUEGER
2.ImionaREBECCA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacji04.03.2016 R. - UCHWAŁA FUNDATORA O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDACJI
3.Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLENIK
2.ImionaBOŻENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)