Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 21900.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-02-14 r.
[BMSiG-21629/2017]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza hurtowni części elektronicznych i sprzętu telekomunikacyjnego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 46.52.Z (Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego).

Liczba rekordów:
3 153

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 047 096

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd Inter Projekt S.A. z Warszawy zaprasza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w kancelarii notarialnej notariusza Anna Mańka, w Gliwicach przy ul. Rynek 6 w dniu 30.06.2017 o godz. 1000. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego.3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!