V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 22094.
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, XVII WYDZIAŁ OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW, sygnatura akt: XVII AmC 90/16
[BMSiG-21512/2017]

Sygn. akt XVII AmC 90/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Bogdan Gierzyński, protokolant: st. sekretarz sądowy Ewa Naróg, po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Arkadiusza...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!