I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 27476.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-08-20 r.
[BMSiG-27512/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 852

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm budownictwa mieszkaniowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 41.20.Z (Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych).

Liczba rekordów:
111 181

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

IN DEVELOPMENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000286707.
IN DEVELOPMENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000286707, informuje, iż z dniem 26.06.2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników uchwaliło obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 14.487.000 zł do kwoty 7.114.000 zł poprzez umorzenie udziałów z dotychczasowych 14.487 do 7.114.

Wzywa się wierzycieli, którzy nie wyrażają zgody na obniżenie kapitału, do wniesienia sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia na adres siedziby Spółki.