I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 27483.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-07-12 r.
[BMSiG-27473/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu grudziądzkiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie grudziądzkim (woj. kujawsko-pomorskie).

Liczba rekordów:
5 716

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 705

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidator Łan Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łasinie, ul. Dworcowa 54, 86-320 Łasin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 259758, ogłasza, że na podstawie uchwały wspólników z dnia 17.05.2017 r. Spółka została rozwiązana oraz nastąpiło otwarcie likwidacji spółki.

Wzywa się wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia