I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 27497.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-05-30 r.
[BMSiG-27534/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm hostingowych i przetwarzających dane

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 63.11.Z (Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność).

Liczba rekordów:
6 283

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 786

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Działając na podstawie art. 264 § 1 k.s.h. Zarząd spółki Platforma Komunikacji i Rozwiązań Mobilnych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki dnia 26 czerwca 2017 r. została podjęta uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 61.750,00 złotych do kwoty 61.250,00 złotych, tj. o kwotę 500,00 złotych, poprzez umorzenie 10 udziałów własnych Spółki o wartości nominalnej każdy 50,00 złotych, o wartości nominalnej łącznej 500,00 złotych. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w celu umorzenia udziałów własnych Spółki, które zostały nabyte przez Spółki od wspólnika Spółki w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).
Kwota wynikająca z obniżenia zostanie wypłacona wspólnikom.

Zarząd Spółki wzywa wierzycieli Spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.