I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 27501.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-04-07 r.
[BMSiG-27451/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Katowice

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Katowice (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
48 488

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza centrów rozliczeniowych i firm doradztwa finansowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 66.19.Z (Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych).

Liczba rekordów:
16 915

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Avanu S.A. o numerze KRS 303318 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 10 sierpnia 2017 r., godz. 900, w siedzibie spółki, w Katowicach przy ul. Janowskiej 2/2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, Wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie spółki poprzez zmianę § 25.2 o treści:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości i użytkowania wieczystego"

- na treść:

"Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości i użytkowania wieczystego" i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie spółki poprzez zmianę § 8a.1 o dotychczasowej treści:
"Zarząd może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nieprzekraczającą 410.625,00 złotych (czterysta dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) (kapitał docelowy). Podwyższenie może nastąpić poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, wydawanych w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Uprawnienie to Zarząd może wykonać w terminie do dnia 9 lipca 2017 roku" poprzez przedłużenie terminu do dnia 10 sierpnia 2020 roku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

6. Zamknięcie obrad.