IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 27628.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-11-18 r., sygnatura akt: XII Ns-Rej. KRS 17575/17/283
[BMSiG-27589/2017]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza, że wszczął postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wobec FONBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ z siedzibą w Brzączowicach, KRS 486539, adres: brak aktualnego. Wzywa się...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!