IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 27646.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-08 r., sygnatura akt: GD VIII Ns-Rej. KRS 3099/17/733
[BMSiG-27666/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu garwolińskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie garwolińskim (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
18 608

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek partnerskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek partnerskich zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
2 272

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, pod sygn. akt GD VIII Ns-Rej. KRS 3099/17/733 wobec: YOURC SPÓŁKA AKCYJNA, wpisanej do KRS pod nr 51113, ostatni adres siedziby: Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino nr 25 lok. 15-17, o rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenie jej z Rejestru Przedsiębiorców KRS.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotowej spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreśleniu jej z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu spółki, w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić wykreślenie jej z Rejestru.