V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 27650.
SĄD REJONOWY W DĘBICY, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 224/17
[BMSiG-27596/2017]

W Sądzie Rejonowym w Dębicy, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 224/17 toczy się postępowanie z wniosku Ryszarda Caban o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Julianie Wyszyńskim, synu Stanisława i Anny, zmarłym dnia 26.04.2014 r. w Rzeszowie, ostatnio stale zamieszkałym w Mokrzcu. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!