V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 27657.
SĄD REJONOWY W DĘBICY, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 50/17
[BMSiG-27649/2017]

Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie w sprawie I Ns 50/17 z wniosku Lucjana Zimy o stwierdzenie nabycia przez Mariana Zima i Janinę Zima, przez uwłaszczenie działki nr 343/5 o pow. 0,58 ha, położonej w Zawierzbiu, gmina Żyraków, pochodzącej z zaginionego Lwh 318 gminy katastralnej Straszęcin. W Ewidencji Gruntów jako posiadacz samoistny...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!