XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

h) Spółdzielnie

Pozycja 208991.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-07-10 r.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5852/17/592]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza ośrodków doskonalenia zawodowego, korepetytorów i organizatorów szkoleń BHP

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 85.59.B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane).

Liczba rekordów:
31 378

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu myszkowskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie myszkowskim (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
12 553

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2017.07.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁDZIELNIA
3.Nazwa spółdzielniSPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TWOJA PRZESTRZEŃ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MYSZKOWSKI gmina MYSZKÓW miejscowość MYSZKÓW
2.Adresmiejscowość MYSZKÓW ulica UL. PLAC DWORCOWY nr domu 1 kod pocztowy 42-300 poczta MYSZKÓW kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejSPOLDZIELNIA.TWOJAPRZESTRZEN@GMAIL.COM

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielni12.06.2017 R. 5.07.2017 R. - ZMIANA PREAMBUŁY, § 1, § 3, § 7, § 15, § 16, § 62

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielniZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółdzielniOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoKAŹMIERCZAK
2.ImionaADRIANA KATARZYNA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.NazwiskoSZAFRAŃSKA
2.ImionaAGNIESZKA MARTA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymPREZES
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

3

1.NazwiskoKOŁODZIEJ
2.ImionaMONIKA KAROLINA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy88 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy90 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy88 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH