XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 208997.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-07-10 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16670/17/308]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza sklepów odzieżowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 47.71.Z (Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach).

Liczba rekordów:
40 797

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu zgorzeleckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie zgorzeleckim (woj. dolnośląskie).

Liczba rekordów:
10 094

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.07.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuFUNDACJA
3.Nazwa podmiotuFUNDACJA HAPPY LAND
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
2.Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. BRUKOWA nr domu 12 kod pocztowy 91-341 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu30.05.2017 R. SPORZĄDZONO STATUT 26.06.2017 R. ZMIENIONO: § 1, § 7 STATUTU

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW EDUKACJI NARODOWEJ - MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTACJI FUNDACJI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoIGNATOWICZ
2.ImionaKATARZYNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1.NazwiskoSTACHLEWSKA
2.ImionaDOMINIKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

3

1.NazwiskoDZIUBAŁTOWSKA
2.ImionaLILLA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 EDUKACJA

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacjiA. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA B. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ C. WSPARCIE DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI D. POMOC SPECJALISTYCZNA W ZAKRESIE ROZWOJU ORAZ EDUKACJI E. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI F. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU RZGOWA I WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO G. PROMOCJA MIASTA RZGÓW I WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO H. WSPIERANIE RÓŻNORODNYCH FORM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I. UPOWSZECHNIANIE I PROMOWANIE PROGRAMÓW AUTORSKICH J. EDUKACJA I UPOWSZECHNIANIE WIEDZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI W DZIEDZINIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII K. PROMOCJA IDEI RECYKLINGU W CELU OGRANICZENIA ZUŻYCIA SUROWCÓW NATURALNYCH ORAZ ZMNIEJSZENIA ILOŚCI ODPADÓW I. WSPIERANIE INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH M. WSPIERANIE I WDRAŻANIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH