XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 236797.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-09-02 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19433/17/238]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek jawnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek jawnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
35 322

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm drobiarskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 10.12.Z (Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu).

Liczba rekordów:
534

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.07.24 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaUBOJNIA DROBIU "FRANEK" IWONA I LECH FRANKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaUBOJNIA DROBIU "FRANEK" TALAR I SZYNAL SPÓŁKA JAWNA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki19.06.2017R. ZMIENIONO § 15A ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. 28.06.2017R. ZMIENIONO KOMPARYCJĘ UMOWY § 1, § 2, § 10, § 12 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFRANKOWSKI
2.ImionaLECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFRANKOWSKA
2.ImionaIWONA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

WPISAĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZYNAL
2.ImionaDANIEL Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTALAR
2.ImionaSEBASTIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFRANKOWSKI
2.ImionaLECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFRANKOWSKA
2.ImionaIWONA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZYNAL
2.ImionaDANIEL Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTALAR
2.ImionaSEBASTIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)